Borta bra. Men hemma bäst.

Vi ser till att du får hjälp med det du behöver, bekvämt. Hemma hos dig.

Vi ser fram emot att prata med dig

Alebo - har du behov av hemtjänst?

Det är en självklarhet att du som pensionär vill fortsätta bo hemma och klara dig själv som du alltid har gjort. Ibland kan man dock av olika anledningar behöva ha lite hjälp på traven när man blivit till åren. Denna hjälp är en rättighet enligt socialtjänstlagen.

Hur gör jag då?

Du vänder dig helt enkelt till kommunen som fattar beslut om en hemtjänstinsats med ett visst antal timmar per vecka som ska motsvara dina behov och det du behöver hjälp med.

Har du redan ett beslut men är kanske missnöjd?

Då är det läge för dig att göra ett aktivt val enligt LOV. Lagen om valfrihetssystem gör det möjligt för dig att välja en annan utförare än den du redan har. På så sätt har du chansen att få bättre kvalitet på de tjänster du får. Du kan välja oss som utförare.

Vi är godkända av Ale kommun och uppfyller kraven som ställs. Du betalar inget extra men får god service med hög kvalitet som skulle innebära mer tillgänglighet, bättre insyn samt större trygghet för dig.

Vi har lång erfarenhet från arbete med människor med vård-och hjälpbehov och är precis det rätta valet för dig. Vi gör det som krävs för att du ska känna dig trygg med den hjälp du får.

Vi erbjuder följande:

Fast personal som du känner dig trygg med och som du kan lita på. Det är viktigt för oss att du får hjälp av samma personer och samma bekanta ansikten som du lärt känna och som förstår sig på dig och dina behov. Det är viktigt att du känner förtroende och är trygg med din personal.

Personal som talar just ditt språk och förstår din kultur. Är du av utländsk härkomst är det oerhört viktigt att du får hjälp av personal som förstår sig på dig. Detta är inte minst viktigt för att undvika alla möjliga missförstånd som kommunikationen kan innebära. Det är dessutom ofta mycket lättare att knyta an till och känna sig trygg med någon som talar ditt språk.

Juridisk och annan praktisk hjälp med dina ärenden som rör din hemtjänstinsats hos kommunen. Är du missnöjd med de beslut som kommunen har fattat angående ditt hjälpbehov? Tycker du att du inte får den hjälp som du verkligen behöver? Vi hjälper dig att överklaga och stöttar dig i din strävan efter bättre service. Det kostar dig ingenting.

Gratis fotvård när du väljer oss som utförare eller annan typ av service som du skulle få glädje av en gång per månad. Till exempel massage, hårklippning eller varför inte en manikyr/pedikyr då och då. Denna typ av tjänst utförs alltid av yrkesfolk som arbetar i ditt område. Vi tar hand om räkningen.

Regelbunden kontakt med dig, dina anhöriga och/eller god man för utvärdering av hjälpinsatserna och för att skapa kontinuitet och trygghet i arbetet som utförs.

Serviceinsatser som normalt inte ingår i din hemtjänst kan du få till ett överkomligt pris när du behöver extra hjälp i ditt hem. Dessa kan bland annat vara hjälp med storstädning till exempel vid särskilda högtider, fönsterputsning, gräsklippning och andra enklare hushållsarbeten. Du kan även få hjälp med enklare arbeten i din trädgård. Denna service erbjuds utöver din hemtjänst som du själv måste betala.