Kvalitet, relevant kompetens, tydlig kommunikation, skräddarsydd assistans.

Detta är några av de ledorden vi lever efter. Vi erbjuder assistans av högsta kvalitét.

Sekretess

Som kund och vårdtagare är du skyddad hos oss. Din personliga integritet är lika viktig för oss som den är för dig. Genom att följa sekretesslagen ser vi till att dina personliga uppgifter är skyddade. Alla våra anställda, inklusive dina assistenter, skriver på ett avtal om tystnadsplikt och är enligt lag skyldiga att följa dess bestämmelser.

Juridisk Rådgivning

Vi erbjuder juridisk rådgivning där det behövs. Vi hjälper gärna till vid till exempel överklagan av beslut m.m. Du som kund betalar inget extra för denna tjänst. Vi erbjuder oss även att hjälpa dig som ännu inte har något beslut, i det praktiska arbetet att söka assistansersättning. Vi tillhandahåller relevant information och stöttar dig genom hela processen. Detta gör vi givetvis helt kostnadsfritt.

Löne- och ekonomiadministration

All ekonomisk administration och lönehantering sköter vi internt. Vi redovisar skatter och sociala avgifter samt rapporterar till försäkringskassan eller kommunen.

Rekrytering

Du bestämmer själv vilka assistenter du vill ha och då har du även möjlighet att närvara vid anställningsintervjuerna. Med andra ord kan du vara med från allra första början och utforma din assistans. Vi hjälper till med vår expertis

Vi ser fram emot att prata med dig

Du som är funktionshindrad har liksom andra människor en självklar rätt till ett bra liv med bra livsvillkor som passar dig och dina behov. LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) stiftades för att garantera dig den rätten. Viktiga utgångspunkter i LSS är valfrihet, integritet, delaktighet, jämlikhet, självbestämmande och kontinuitet. Genom att följa LSS-lagstiftningen ser vi till att följa de principer som denna lag omfattar. Vi gör det möjligt för dig att vara delaktig i och bestämma över ditt eget liv.

Lagen om assistansersättning ger dig, som omfattas av LSS, rätten att få ersättning för ditt behov av personlig assistans. Assistansersättningen utbetalas av Försäkringskassan för kostnader i samband med personlig assistans.

Du kan ha rätt till personlig assistans om du enligt lag tillhör den så kallade personkrets, som lagen definierar. Tillämpningen sker efter att din läkare intygat att du har funktionsnedsättningar och att du därför behöver hjälp för dina grundläggande behov. När du söker för första gången ska du inte ha fyllt 65år.

Kommun

Har du behov av assistans som är mindre än 20 timmar/vecka ska du ansöka om detta skriftligt hos kommunen.

Försäkringskassan

För grundläggande behov som sträcker sig över 20 timmar i veckan ska man vända sig direkt till Försäkringskassan. Även dit ska en skriftlig ansökan inlämnas.

Det är inte alltid enkelt att välja assistansföretag och du har säkerligen redan mycket att tänka på. Som ett familjeföretag kan vi ge dig det lilla extra av närhet och personlig omvårdnad. Vi tar oss tid för dig och allt i vår verksamhet kretsar runt dig. Vi gör det enkelt för dig!

Välj oss om du vill ha:
  - Personlig service som passar just dig
  - Tillgänglighet som känns bekväm
  - Närhet som känns betryggande
Välj oss om du vill känna:
  - Att du kan prata med oss
  - Att du kan lita på oss
  - Att du kan räkna med oss
Välj oss om du tillhör en minoritet som behöver:
  - Någon som talar ditt eget språk
  - Någon som förstår din kultur
  - Någon som har respekt för den du är
Vi finns även att hitta på Hittapersonligassistans som en av de företag som har bra villkor och är rekommenderade.

När du väl har bestämt dig för att bli kund hos oss kan du antingen skriva ett par rader till oss här eller helt enkelt ringa oss. Vi bokar då en tid för ett personligt möte med dig när och var det passar dig. Vi kommer då att gå genom dina frågor och samtidigt bekanta oss med varandra. Du kan otvunget och öppet berätta om dina behov och önskemål eller dina förväntningar. Vi passar också på att berätta mer om oss själva och om vår verksamhet och hur vi kan hjälpa dig.


Beslutet är givetvis ditt och när du är redo ordnar vi med det praktiska och tar över hela ansvaret för din assistans.

För att försäkra dig om att du får en hög kvalitet på din assistans är det viktigt att du personligen är med från början - det är ju ditt liv det handlar om. Det är många bitar som måste falla på plats. Vi har utbildade assistenter oftast med undersköterskeutbildning som bakgrund. Vi ser till att utöka personalens kompetens regulbundet. En fungerande kemi mellan dig och dina assistenter, med relevant utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet, är faktorer som är viktiga för att du skall kunna känna dig trygg och trivas i din egen hemmiljö.


Genom att du själv deltar i anställningsintervjuerna träffar du själv de tänkta assistenterna, ställer frågor och får själv en uppfattning om han/hon skulle passa som din assistent och förlängda arm. Du kan också vid dessa tillfällen framföra dina krav och synpunkter på tänkbara kandidater. Vi slår sedan våra kloka huvuden ihop och beslutar tillsammans om vem som bäst uppfyller dina önskemål. Du är alltid den som har det sista ordet.

Som anhörig är du ofta ett livsviktigt stöd för den som behöver assistans. Familjebandet tillsammans med den livslånga erfarenhet som finns är utan tvekan värdefulla verktyg som kommer väl till pass när det behövs. Vi vill gärna använda det stödet i arbetet. Samtidigt är vi måna om att du som anhörig blir hörd och får det stöd du förtjänar. Om du vill så finns vi här för dig och tar emot dig med öppen famn. Vi bryr oss!