Anhörig

”En anhörig personlig assistent är en person som vårdar eller stödjer en närstående person. Det kan vara make/maka, barn, syskon eller föräldrar. Man kan dela hushåll eller bo separat. ”

Den funktionsnedsatta kan själv välja vem hen vill bli omhändertagen av.

Som anhörig är man livsviktig för den som behöver assistans. Familjeband tillsammans med en livslång erfarenhet är utan tvekan värdefulla verktyg som kommer väl till pass i det dagliga arbetet. Att vara anhörig anställd medför även en del annorlunda utmaningen och särskilt kring frågor när någonting fungerar mindre bra och kring gränsdragningen mellan att vara personal och bara vara familj. Under en och samma dag kanske du både är mamma/pappa/syster och sen assistent på natten exempelvis. Vi stöttar våra anhörigassistenter särskilt mycket eftersom ni är en tillgång. Vi finns tillgängliga med kunskap och praktiska råd. Vi tar även vårt ansvar i kontakter med myndigheter och vården samt gör vad som krävs gällande oss som arbetsgivare.

På Flexi Assistans erbjuder vi möjlighet att jobba med sina nära som har funktionsnedsättning och ger ett särskilt starkt stöd till assistenter som är anhöriganställda.