Personlig assistans

Du som är funktionshindrad har liksom andra människor en självklar rätt till ett bra liv med bra livsvillkor som passar dig och dina behov. LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) stiftades för att garantera dig den rätten. Viktiga utgångspunkter i LSS är valfrihet, integritet, delaktighet, jämlikhet, självbestämmande och kontinuitet. Genom att följa LSS-lagstiftningen ser vi till att följa de principer som denna lag omfattar. Vi gör det möjligt för dig att vara delaktig i och bestämma över ditt eget liv.

För att ha rätt till personlig assistans behöver du tillhöra någon av personkretsarna 1,2 eller 3 enligt LSS. Vi vet att lagarna kan vara svåra och förstå och alla förutsättningar är unika. Vi är alltid månad om att Du som kund ska förstå och vara helt insatt ditt ärende efter förmåga. Vi erbjuder rådgivning inom LSS-lagstiftningen och kan bistå dig med hjälp i kontakterna med kommun och Försäkringskassa rörande ditt beslut. Vi är i och med detta ett företag som tar ansvar för hela din assistans. Läs mer under Juridik.

Vi utför personlig assistans till barn och vuxna. För dig som ännu inte har något beslut på insatsen personlig assistans hjälper vi gärna till med din ansökan och eventuella överklaganden.

Vill du byta till oss får du självklart ta med dig dina assistenter till oss och behålla ditt befintliga schema om du önskar det.