Om oss

Vi som arbetar i verksamheten har, förutom hög administrativ kompetens, mångårig personlig erfarenhet av personlig assistansverksamhet och av vårdarbete i övrigt. Vi har också erfarenhet från arbete med människor i utsatta situationer via socialtjänsten, äldrevård samt HVB. Samt personal i ledande ställning som själva har arbetat som personliga assistenter.

Vi tar emot kunder i hela Sverige och erbjuder flexibla lösningar enligt dina förutsättningar.

Vår erfarenhet har lärt oss att allt arbete med människor måste utgå från omtanke, empati och förståelse för individens rätt till självbestämmande, med respekt för de olikheter som utgör mångfalden i samhället. Vi har sett vilka brister som finns och vill gärna bidra till att skapa en positiv förändring i branschen. Vi företräder våra kunder på ett respektfullt sätt för vi har förståelse för vilka stressfulla situationer man kan hamna i som funktionshindrad.

Vi ser i första hand människor just som sådana och inte som objekt att göra oss förmögna på. Det kan upplevas som svårt att byta företag och det innefattar en del administration samt en känsla av att man tappar kontrollen. Vi har stor erfarenhet av detta och är stolta också över att vi inte har en så stor kundomsättning.

Vårt löfte till dig

– Personlig service med hög tillgänglighet.

– Hjälp med att få kontakt med vårdgivare för intyg och utlåtanden

– Vi är närvarande i dina kontakter med LSS/Försäkringskassan

– Kompetensutveckling för medarbetare

– Kollektivavtal för alla våra anställda

– Vi talar ditt språk

– Juridisk hjälp och rådgivning

– Hjälp med ansökan och överklaganden till kommun och Försäkringskassa

– Hjälp med andra ärenden/kontakter med myndigheter som påverkar dig i din vardag.